Kontrola věku

U objednávek výrobků s nikotinem jsme povinni kontrolovat věk. Naskenujte prosím občanský průkaz - vše vyjma data narození, čísla OP a fota začerněte či zakryjte. Následně zašlete na adresu objednavky@kurakuvsvet.cz. Jinak bychom byli nuceni objednávku stornovat.

 

Tato stránka je přístupná od 18 let.

Potvrďte, prosím, Váš věk:

Omlouváme se,
tyto stránky jsou pro osoby starší 18 let.

Le French liquide nicotine salt La Chose 10mg 10ml

Více pohledů

Le French liquide nicotine salt La Chose 10mg 10ml
Cena s DPH

Běžná cena: 139,00 Kč

Special Price 89,00 Kč

Dostupnost: Skladem

Le French liquide nicotine salt La Chose 10mg 10ml - Slaný máslový karamel, vanilka, káva, lískový oříšek a pekanový ořech
Popis

Detaily

Le French liquide nicotine salt La Chose 10mg 10ml - Slaný máslový karamel, vanilka, káva, lískový oříšek a pekanový ořech

Liquidy na bázi nikotinových solí jsou inovativní náplně, které obsahují minimum aromatu avšak nikotin ve formě přírodních solí pro pocit, který se blíží opravdové cigaretě. Soli, které se nacházejí v tabákovém listu, vytvářejí hladký hit bez škrabání v krku i při vysokých hladinách nikotinu, jako je 20 mg/ml. To umožňuje rychlejší vstřebávání  nikotinu v těle. Nutné kouřit spíše zlehka a jen na cigaretách, které netvoří velké množství páry. Náplně jsou vhodné pro malé, a ne příliš výkonné zařízení. Určeny jsou spíše těm, kteří vyžadují diskrétnost s maximálním účinkem s reálnou chutí cigaret.

Upozornění: Tyto náplně nedoporučujeme používat na sub-ohm zařízeních.

Obsah: 10 ml

Složení: 50% glycerín, 50% propylenglykol, aroma, nikotinové soli

Země původu : Francie

Tento výrobek obsahuje pouze přísady povolené úřady EU a splňuje kriteria EFSA. Skladujte na temném místě při teplotě 10-20°C

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Toxický při vdechování. Toxický při styku s kůží. Toxický při požití. Při zasažení očí: Několik minut vyplachujte studenou vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při stykus kůží: Důkladně omyjte dostatečným množstvím vody a mýdla. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Vypláchněte ústa. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. NEUŽÍVAT VNITŘNĚ ! Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal důkladně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje nikotin, nedoporučuje se používat lidem, kteří mají nějaké zdravotní podmínky uvedené níže: - problémy se srdcem, nepravidelný srdeční tep, vysoký krevní tlak nebo bolest na hrudi - dysfunkce čelistního kloubu - funkci štítné žlázy - diabetes - onemocnění jater nebo ledvin - astma a chronické plicní onemocnění - těhotenství a kojení - nikotin může přecházet do mateřského mléka a díky kojení na dítě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykat! Při požití, okamžitě vyhledejte lékaře. Ihned po kontaktu s e-liquidem si umyjte ruce. Nikotin se vstřebává i kůží. Skladujte v uzavřených lahvích v chladu a temnu. Jakékoliv vystavení slunečnímu záření může způsobit odbarvení a další negativní účinky. 

Důležité upozornění - Výrobek obsahuje nikotin a proto je vysloveně nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zároveň je tento výrobek neprodejný osobám mladším 18-ti let.  Obsahuje nikotin !!! Nikotin je vysoce toxická látka a způsobuje závislost.