Kontrola věku

U objednávek výrobků s nikotinem jsme povinni kontrolovat věk. Naskenujte prosím občanský průkaz - vše vyjma data narození, čísla OP a fota začerněte či zakryjte. Následně zašlete na adresu objednavky@kurakuvsvet.cz. Jinak bychom byli nuceni objednávku stornovat.

 

Tato stránka je přístupná od 18 let.

Potvrďte, prosím, Váš věk:

Omlouváme se,
tyto stránky jsou pro osoby starší 18 let.

Le French liquide nicotine salt Mangue a Ananas 10mg 10ml

Více pohledů

Le French liquide nicotine salt Mangue a Ananas 10mg 10ml
Cena s DPH

Běžná cena: 139,00 Kč

Special Price 89,00 Kč

Dostupnost: Skladem

Le French liquide nicotine salt Mangue a Ananas 10mg 10ml - Mango a Ananas
Popis

Detaily

Le French liquide nicotine salt Mangue a Ananas 10mg 10ml - Mango a Ananas

Liquidy na bázi nikotinových solí jsou inovativní náplně, které obsahují minimum aromatu avšak nikotin ve formě přírodních solí pro pocit, který se blíží opravdové cigaretě. Soli, které se nacházejí v tabákovém listu, vytvářejí hladký hit bez škrabání v krku i při vysokých hladinách nikotinu, jako je 20 mg/ml. To umožňuje rychlejší vstřebávání  nikotinu v těle. Nutné kouřit spíše zlehka a jen na cigaretách, které netvoří velké množství páry. Náplně jsou vhodné pro malé, a ne příliš výkonné zařízení. Určeny jsou spíše těm, kteří vyžadují diskrétnost s maximálním účinkem s reálnou chutí cigaret.

Upozornění: Tyto náplně nedoporučujeme používat na sub-ohm zařízeních.

Obsah: 10 ml

Složení: 50% glycerín, 50% propylenglykol, aroma, nikotinové soli

Země původu : Francie

Tento výrobek obsahuje pouze přísady povolené úřady EU a splňuje kriteria EFSA. Skladujte na temném místě při teplotě 10-20°C

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Toxický při vdechování. Toxický při styku s kůží. Toxický při požití. Při zasažení očí: Několik minut vyplachujte studenou vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při stykus kůží: Důkladně omyjte dostatečným množstvím vody a mýdla. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Vypláchněte ústa. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. NEUŽÍVAT VNITŘNĚ ! Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal důkladně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje nikotin, nedoporučuje se používat lidem, kteří mají nějaké zdravotní podmínky uvedené níže: - problémy se srdcem, nepravidelný srdeční tep, vysoký krevní tlak nebo bolest na hrudi - dysfunkce čelistního kloubu - funkci štítné žlázy - diabetes - onemocnění jater nebo ledvin - astma a chronické plicní onemocnění - těhotenství a kojení - nikotin může přecházet do mateřského mléka a díky kojení na dítě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykat! Při požití, okamžitě vyhledejte lékaře. Ihned po kontaktu s e-liquidem si umyjte ruce. Nikotin se vstřebává i kůží. Skladujte v uzavřených lahvích v chladu a temnu. Jakékoliv vystavení slunečnímu záření může způsobit odbarvení a další negativní účinky. 

Důležité upozornění - Výrobek obsahuje nikotin a proto je vysloveně nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zároveň je tento výrobek neprodejný osobám mladším 18-ti let.  Obsahuje nikotin !!! Nikotin je vysoce toxická látka a způsobuje závislost.