Registrujte se a získejte 5% slevu na nezlevněná aromata.

Obchodní podmínky

ZÁKAZ PRODEJE OSOBÁM MLADŠÍM 18ti LET !
Veškeré produkty budou doručeny pouze osobám starším 18ti let po zaslání kopie průkazu totožnosti pouze s datem narození a ověření věku při předání zásilky!

PARAMAX s.r.o. - KUŘÁKŮV SVĚT
Sídlo: Oldřichovská 138/86

405 02, Děčín XXI. - Horní Oldřichov
IČ: 22774475
DIČ: CZ22774475
Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka:C31009.

pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kurakuvsvet.cz


Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa pro doručování:
PARAMAX s.r.o.
Želenická 1540/13
405 02, Děčín VI. - Letná


Adresa elektronické pošty:objednavky@kurakuvsvet.cz
Telefon: +420 774 303 553 (Po-Pá od 8,30 - 15,30)

Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Za platnou cenu se považuje cena uvedená na stánkách e-shopu http://www.kurakuvsvet.cz v den odeslání objednávky.

Objednávka / Kupní smlouva

Objednávka je považována za návrh kupní smlouvy

Za uzavření smlouvy se považuje převzetí zboží zákazníkem

Každá řadně vyplněná objednávka se považuje za závaznou

Prodávající informuje kupujícího o přijetí objednávky automaticky vygenerovaným emailem

Podmínky platnosti objednávky:

Registrace v naší databázi

Všechny údaje v registračním formuláři musí být řádně vyplněny.

V případě možných nesrovnalostí Vás během následujícího dne kontaktujeme a dohodneme s Vámi přesný termín a podmínky dodání zboží.

Dodání zboží

Veškeré zboží označeno Skladem expedujeme do 24hod

Doba vyřízení objednávky se pohybuje zpravidla mezi 2-3 pracovními dny.

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že plnění objednávky se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednávky, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Jednotlivé položky objednávky nelze podmíněčně vázat na plnění objednávky v celém jejím rozsahu.

Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky.

Ke zboží bude přiložen daňový doklad (faktura), případně i potvrzený záruční list

Místem plnění kupní smlouvy je sídlo nebo bydliště, jehož adresa je uvedena kupujícím v registračním formuláři

Za dodání zboží se považuje osobní převzetí zboží kupujícím

Vlastnické právo ke zboží vzniká převzetím zboží

V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním a manipulační storno poplatek ve výši 100 ,- Kč.
- Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží , které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava, poštovné atp.

Vrácení zboží / Odstoupení od smlouvy

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu se zákonem 367/2000 Sb. možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz.

V případě, že jste již zboží převzal(a), zašlete jej spolu s dokladem o koupi zpět na naší adresu.

Zboží musí být kompletní, ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce.
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu.
- zboží musí být zasláno na naší adresu na vlastní náklady a v uvedené lhůtě
(odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu před uplynutím této lhůty).

Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Po zkontrolování zboží Vám přijde oznámení, zda bude Vaší žádosti o vrácení zboží vyhověno.

Prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na spotřební zboží jako je e-liquid, náplně apod.

Doprava

Doprava je realizována pomocí třetí osoby (dopravce)

Za poškození zboží během dopravy ručí dopravce

Cena dopravy je uvedena na stránce Doprava

Důrazně doporučujeme si při přebrání zboží od dopravce zkontrolovat zda není dodávka poškozena a v případě poškození obalu nebo zboží ji okamžitě u dopravce reklamovat, pokud poškození zjistíte po rozbalení, neprodleně reklamujte u dopravce, nejdéle však do 3 dnů od převzetí zásilky

Záruční doba

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců (není-li ustanoveno jinak)

Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou (za toto poškození ručí dopravce).

Doporučujeme proto si přečíst sekci "životnosti" níže

Životnosti

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, ale životnost některých produktů může být výrazně kratší.

Doporučujeme proto přečíst si níže vypsané přibližné životnosti produktů (životnosti nejsou přesné a mohou být ovlivněny intenzitou a způsobem užívání).

1) BATERIE - životnost 6 měsíců.

2) ATOMIZÉR - životnost cca 10 dní

3) CARTOMIZÉR - životnost cca 30ml naplněného e-liquidu.

4) CARTRIDGE (s vatičkou) - životnost cca 30ml naplněného e-liquidu.

V ceně elektrozařízení je již zahrnut recyklační příspěvek na budoucí nakládání s vysloužilými výrobky.
Dodavatel/Společnost registrována u kolektivních systémů REMA Systém, a.s., REMA Battery, s.r.o. a REMA PV Systém, a.s.

Cena recyklačního příspěvku činí:

  • E-cigareta set nebo Grip set 0,6Kč
  • Adaptér do sítě 220V nebo nabíječka 2kč
Používáme ověření věku Adulto